Skip to content

Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Web sajt maturskiizlog ne snosi odgovornost za verodostojnost postavljenog sadržaja. odgovornost je na korisniku – licu koje postavlja sadržaj preko stranice dodajte pano i putem popunjene forme. Sajt garantuje da neće menjati postavljeni sadržaj. Izuzetak od prethodno navedenog je ukoliko postoji verifikovani zahtev za izmenom dela sadržaja u skladu politikom privatnosti. U tom slučaju, sajt će modifikovati najmanji mogući deo sadržaja kako bi adekvatno odgovorio na postavljeni zahtev za zaštitom privatnosti, a bez narušavanja ostatka sadržaja, o izmeni te vrste će postojati jasan pismeni trag koji postavljač sadržaja može da traži na uvid. Sa druge strane, sajt snosi odgovornost za neispravno pozicioniranje sadržaja u okviru samog sajta (odstupanje u odnosu na podatke iz popunjene forme). U slučaju uočene takve greške, posetilac ili korisnik sajta treba da je prijavi na info@maturskiizlog.rs i greška će u najkraćem roku biti otklonjena.

Ukoliko bude uočeno i dokazano da postavljeni digitalni sadržaj ne odgovara fizičkom originalu (npr. modifikovana slika, izmenjeno ime, dodati ili uklonjeni delovi sadržaja) tj da je verodostojnost sasržaja narušena bez dokazive inicijative ili saglasnosti lica na koje se taj deo sadržaja odnosi, ceo sadržaj će biti bez mogućnosti refundacije troškova u najkraćem roku uklonjen sa sajta a namera zloupotrebe može biti dalje procesuirana u skladu sa prekršajnim i krivičnim zakonima Republike Srbije, na zahtev lica čija su prava navedenom zloupotrebom ugrožena.

Politika privatnosti

Web sajt maturskiizlog (u nastavku teksta : sajt) ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Sajt se zbog toga obavezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja ove web stranice. Molimo Vas da pročitajte ovu izjavu u cilju razumevanja našeg odnosa prema ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite.

Naša politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje sajt koristi lične podatke posetilaca kao i kako se ponaša prema podacima sadržanim na sajtu. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko dođe  do promene politike, izjava će biti blagovremeno modifikovana.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Ukoliko se odlučite na korišćenje usluga sajta, tj. na postavljanje sadržaja, neophodno je da nam ostavite neke lične podatke. Sajt traži Vaše lične podatke samo ako želite da koristite uslugu sajta i samovoljno popunite formu.

Podaci posetioca: prilikom posete sajta, naš web provider automatski beleži podatke koju uključuju IP adresu Vašeg računara, vrstu pretraživača, ime domena, vreme posete i  adresu web stranice s koje ste došli. Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge. Možete se isključiti iz beleženja ovih podataka ako ispravno podesite vaš web pretraživač

Podaci aktivnih korisnika (postavljača sadržaja): forma koju treba da popunite da bi postavili sadržaj na sajt uključuje one lične podatke koji su neophodni za bezbedno i verifikovano upravljanje sadržajem sajta u skladu sa uslovima korišćenja. U te podatke spadaju ime i prezime, email adresa, pohađana srednja škola, mesto i godina maturiranja, opciono oznaka odeljenja. Ove podatke koristimo (i) da bi ispravno pozicionirali na sajtu sadržaj koji želite da postavimo, (ii) da bi obezbedili valjanost sadržaja i minimizirali mogućnost zloupotrebe osnovne namene sajta, (iii) da bi pravovremeno reagovali u slučaju povrede prava na privatnost u skladu sa uslovima korišćenja.  Podaci se čuvaju u bazi sajta i neće biti korišćeni za druge namene osim navedenih. Postavljači sadržaja mogu zahtevati da se podaci iz forme i iz baze uklone u periodu nakon šest meseci od postavljanja sadržaja, ukoliko nije bilo primedbi na verodostojnost postavljenog sadržaja.

Podaci na postavljenom sadržaju sajta : u skladu sa osnovnom namenom sajta (digitalni izlog maturskih panoa), sajt sadrži lične podatke određenih punoletnih lica: ime i prezime, matursku fotografiju, školu i odeljenje, godinu maturiranja i/ili godinu sastanka maturanata. Sajt podrazumeva da je implicitni pristanak za deljenje ovih podataka dat time što su svi podaci dobrovoljno postavljeni na fizičku verziju panoa, koja je formirana sa istom namenom i pod analognim uslovima kao i digitalni pano. U digitalnoj verziji panoa, tekstualni podaci su samo integralni deo slike, nisu posebno indeksirani niti identifikovani i ne mogu se koristiti za automatizovanu pretragu niti selekciju. Dodatna zaštita privatnosti je obezbeđena onemogućavanjem preuzimanja slika od strane posetioca sajta. Ukoliko bilo koje lice želi da povuče svoje prisustvo na digitalnom panou, potrebno je samo da  se obrati na info@maturskiizlog.rs i administratori će nakon verifikacije identiteta (kako bi obezbedili da se ne traži zlonamerno uklanjanje nečijih drugih podataka) u najkraćem roku ukloniti sporne podatke. Ukoliko lice uoči nepravilnosti u postavljenom sadržaju i izmenu sadržaja podataka digitalnog panoa u odnosu na fizički original panoa, potrebno je da nam se obrati na info@maturskiizlog.rs sa dokazom o zloupotrebi i izmeni, i administratori sajta će u najkraćem roku ukloniti sporni pano . Odgovornost za verodostojnost podataka ne snosi sajt već snosi korisnik sajta koji je postavljač podataka, o čemu je pre postavljanja obavešten u uslovima korišćenja.

Sajt se obavezuje da neće prodavati, trgovati, iznajmljivati ili davati Vaše lične podatke trećoj strani ni pod kojim uslovima, osim u slučaju potvrđene povrede verodostojnosti postavljenog sadržaja (u skladu sa stavkom (iii) iz dela ove izjave o podacima korisnika i u skladu sa uslovima korišćenja. Sajt posebno brine da su prikupljene informacije o korisnicima sigurne i zaštićene od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe. Nalazimo se na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima. Ne koristimo google analitiku niti kolačiće za prikupljanje podataka. Sa našeg sajta linkovi mogu voditi na druge web sajtove. Ne snosimo odgovornost za njihovu politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.